Sanna Eloranta | Päättötyö: Elämäntapamuutosprosessin onnistumisen avaimet – ratkaisukeskeinen lyhytterapia tukemassa asiakkaan muutosprosessia
804
post-template-default,single,single-post,postid-804,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Päättötyö: Elämäntapamuutosprosessin onnistumisen avaimet – ratkaisukeskeinen lyhytterapia tukemassa asiakkaan muutosprosessia

Päättötyö: Elämäntapamuutosprosessin onnistumisen avaimet – ratkaisukeskeinen lyhytterapia tukemassa asiakkaan muutosprosessia

Moikka

Palautin juuri ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti opintojen päättötyöni aiheesta “Elämäntapamuutosprosessin onnistumisen avaimet – ratkaisukeskeinen lyhytterapia tukemassa asiakkaan muutosprosessia”. Vuoden 2016 alussa alkaneet opinnot ovat antaneet paljon sekä työhön että itselleni. Vaikka päättötyö on nyt palautettu, opinnot jatkuvat vielä joulukuun alkuun.

Lyhytterapeuttikoulutus on kaksivuotinen terapiakoulutus, joka sisältää psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Koulutus on taitopainotteinen ja se antaa vahvat perustaidot ratkaisukeskeisistä menetelmistä. Koulutuksesta valmistuvat voivat toimia esimerkiksi sosiaalityössä, lastensuojelussa, nuorisotyössä, vankienhoidossa ja varhaiskasvatuksessa. Terapeutin taidot ja työkalut sopivat myös liike-elämän palvelukseen. Lyhytterapeutin ammattinimike ei ole suojattu, sitä ei haeta viranomaiselta vaan koulutusinstituutti myöntää pätevyyden. (http://psykoterapiakoulutus.fi/terapeutiksi/)

Koen koulutuksen antaneen minulle lisää yleisnäkemystä ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä psykiatriseen diagnostiikkaan. Olen saanut arvokasta lisäymmärrystä terapiatyöskentelyyn ja mentaalivalmennukseen. Koulutus on rakennettu siten, että olen pystynyt yhdistämään koulutuksen antia muun muassa psykofyysisen fysioterapian koulutuksien ja valmennuskoulutuksien oppien lomaan. Mielestäni ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti koulutus sopii täydentäväksi koulutukseksi sosiaalialan sekä terveys- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Kiitos Juhani Salo, Outi Vuorensola, Kirsi Haaksluoto, Karita Snellman, Anette Palssa, Eeva Kettunen ja Erkki Salonen avusta päättötyön viimeistelyssä. Työ on luettavissa tämän blogin lopussa olevan linkin kautta (pdf). Alla työni johdanto kappale.

Terveisin, Sanna

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 60 op, Lyte7, Helsingin Psykoterapiainstituutti, heinäkuu 2017

Johdanto:

Työnkuvaani ravinto- ja fysiikkavalmentajana, fysioterapeuttina sekä lyhytterapeuttina liittyy asiakkaan muutosprosessin tukeminen. Kokemukseni mukaan ravinnon, harjoittelun ja palautumisen optimoinnin lisäksi keskeistä onnistuneessa muutosprosessissa ovat asiakkaan uskomukset sekä asiakkaan ja ammattilaisen välinen luottamus.

Ihmisen fyysisen hyvinvoinnin kulmakivet ovat selkeää kuvata kolmiona, jonka kärjissä ovat palautuminen, ravinto ja liikunta. Kolmion keskellä ovat mieli, tavat ja tunteet. Ihmissuhteet, joissa on psykologinen turva, ovat merkittävin tekijä elämän merkityksellisyyden kokemuksessa ja siksi oleellinen osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia (Lehtonen & Piippo, 2017).

Asiakas hakee ammattilaiselta apua tavoitteensa saavuttamiseen. Tavoitteen asettelu, pilkkominen välitavoitteisiin ja tarkastaminen matkan aikana ovat iso osa asiakkaan ja ammattilaisen välistä yhteistyötä. Tavoitteiden takana on asiakkaan toive hyvästä elämästä. Kilpaurheilijalle se tarkoittaa erilaisia asioita kuin terveysliikkujalle, silti toive onnellisuudesta, elämän nautittavuudesta tai omien rajojen ylittämisestä on sama. Liite 10.1

Päättötyössäni tarkastelen elämäntapamuutosprosessia tukevia teorioita, onnistumisen avaimia sekä tahdonvoimaa ja pohdin, miten ratkaisukeskeinen terapia yhdistyy niihin. Jotta päättötyöstä on konkreettista apua asiakastyöhön, laadin ja tuon liitteissä esille ratkaisukeskeisiä tehtäviä. Niiden avulla terveydenhuoltoalan ja liikunta-alan ammattilainen voi tukea asiakasta elämäntapamuutosprosessissa.

Linkki pdf-dokumenttiin:

Elämäntapamuutosprosessin onnistumisen avaimet – ratkaisukeskeinen lyhytterapia tukemassa asiakkaan muutosprosessia